Feedback geven

We nemen je feedback graag mee in toekomstige verbeteringen van onze site. Je kan ons bijvoorbeeld hierover mailen:

  • Bugs, fouten of vreemd gedrag van de software
  • Tips voor verbetering van de website / suggesties voor nieuwe functies
  • Je mening over de site
Vooral bugs en softwarefouten kunnen storend zijn voor jou en andere spelers. Mocht je iets tegenkomen waarvan je niet weet of het zo hoort, stuur ons dan snel een mail! We gaan dan aan de slag om een oplossing te vinden. Ook voor andere vragen of opmerkingen die niet bedoeld zijn als feedback, mag je ons mailen op info@kaartspellen.online.